Menu Zamknij

Zmiana danych kontaktowych Ubezpieczającego

  Zgłaszający

  Na wskazany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie dokonania rejestracji zgłoszenia w systemie EUROINS.

  Prosimy o podanie numeru telefonu, na który możemy się z Panią/Panem skontaktować w razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym zgłoszeniem.
  Proszę o potwierdzenie
  *Agent ponosi odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Agent podając dane osób trzecich odpowiada za uzyskanie zgody tych osób na podanie ich danych, chyba, że z tego wymogu zwalniają go przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  *Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez EINS Polska Sp. z o.o., przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej (e-mail, sms) wszelkiej dokumentacji związanej z obsługą niniejszej umowy ubezpieczenia na podane przeze mnie dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu komórkowego).

  Sprawdź zawartość formularza przed wysyłką.
  Jako Agent w imieniu Klienta zgłaszam zmianę danych kontaktowych do Ubezpieczającego. Zgłoszenie spowoduje, że nowe dane kontaktowe zostaną wykorzystane w korespondencji z Ubezpieczającym związanej z obsługą umowy ubezpieczenia, w tym z przesłaniem oferty odnowienia ubezpieczenia.
  Dane polisy
  Dokonuję zmiany danych kontaktowych do Ubezpieczającego. Zgłoszenie spowoduje, że nowe dane kontaktowe zostaną wykorzystane w korespondencji z Ubezpieczającym związanej z obsługą umowy ubezpieczenia, w tym z przesłaniem oferty odnowienia ubezpieczenia.
  Dane polisy
  Zmiana danych adresowych
  Zmiana adresu email
  Zmiana numeru telefonu
  Dane zgłaszającego agenta