Menu Zamknij

Demontaż lub wyrejestrowanie pojazdu

  Ten formularz wypełniasz, gdy zezłomowałeś lub wyrejestrowałeś pojazd i chciałbyś rozwiązać umowę ubezpieczenia OC z dniem demontażu lub wyrejestrowania pojazdu. Dotyczy art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  Dane aktualnego właściciela pojazdu

  Prosimy o podanie adresu e-mail i ewentualnie telefonu, na który możemy się z Panią/Panem skontaktować w razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym zgłoszeniem
  Pliki do załączenia

  Załącz skan zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu w Wydziale Komunikacji. Maksymalna wielkość załącznika to 10 MB.

  Proszę o potwierdzenie
  Wniosek o zwrot składki (opcjonalnie)

  W celu otrzymania zwrotu opłaconej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej (jeżeli zwrot jest uzasadniony), załącz poniżej skan wniosku o zwrot składki; wniosek powinien być własnoręcznie podpisany przez Ubezpieczającego i zawierać numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot składki; wzór wniosku możesz pobrać klikając tutaj.

  Sprawdź zawartość formularza przed wysyłką.
  Potwierdzam dokonanie wyrejestrowania / zezłomowania pojazdu. Zgłoszenie spowoduje, że umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana z datą wprowadzoną na formularzu.
  Dane aktualnego właściciela pojazdu i zgłoszenia
  Potwierdzam dokonanie wyrejestrowania / zezłomowania pojazdu. Zgłoszenie spowoduje, że umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana z datą wprowadzoną na formularzu.
  Dane aktualnego właściciela pojazdu i zgłoszenia
  Dane Zgłaszającego
  Potwierdzam zgodność danych wpisanych do niniejszego formularza z załączonym dokumentem potwierdzającym wyrejestrowanie / demontaż pojazdu.