Menu Zamknij

Wypowiedzenie umowy OC

  Ten formularz wypełniasz, gdy nie przedłużasz ubezpieczenia OC na kolejny rok (przed odnowieniem polisy). Możesz to zrobić najpóźniej dzień przed końcem trwania polisy. Dotyczy art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

  W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych, a następnie wypełnienie poniższego formularza:

  Formularz wypowiedzenia wypełniasz, gdy kupiłeś auto z polisą EUROINS i chcesz rozwiązać umowę ubezpieczenia zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

  W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych, a następnie wypełnienie poniższego formularza.

  Zarejestruj w pierwszej kolejności umowę kupna pojazdu wybierając link Kupno pojazdu, a następnie powróć na bieżący formularz.

  Możesz to zrobić jeśli Twoja polisa wznowiła się na kolejny rok, a Ty zakupiłeś OC w innym Towarzystwie.

  Dotyczy art. 28a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

  W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych, a następnie wypełnienie poniższego formularza:

  Możesz to zrobić w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy pod warunkiem, że zawarłeś umowę ubezpieczenia EUROINS przez telefon lub Internet (warunkiem jest umowa ubezpieczenia OC zawarta w trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

  Dotyczy art. 40 ust.2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827 tom1)

  W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych, a następnie wypełnienie poniższego formularza:

  Zgłaszający


  UWAGA – wypowiedzenie umowy powinno zostać zgłoszone do TU EUROINS najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania od Klienta.

  Na wskazany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie dokonania rejestracji zgłoszenia w systemie EUROINS.

  Prosimy o podanie numeru telefonu, na który możemy się z Panią/Panem skontaktować w razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym zgłoszeniem.
  Pliki do załączenia

  Załącz skan podpisanego wypowiedzenia. Wzór wypowiedzenia możesz pobrać tutaj.

  Proszę o potwierdzenie
  Wniosek o zwrot składki (opcjonalnie)

  W celu otrzymania zwrotu opłaconej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej (jeżeli zwrot jest uzasadniony), załącz poniżej skan wniosku o zwrot składki; wniosek powinien być własnoręcznie podpisany przez Ubezpieczającego i zawierać numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot składki; wzór wniosku możesz pobrać klikając tutaj.

  Sprawdź zawartość formularza przed wysyłką.
  Jako Agent w imieniu Klienta rejestruję wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC na koniec trwania okresu ubezpieczenia. Zgłoszenie spowoduje, że umowa ubezpieczenia nie wznowi się automatycznie na kolejne 12 miesięcy.
  Dane wypowiedzenia
  Wypowiadam umowę ubezpieczenia OC na koniec trwania okresu ubezpieczenia. Zgłoszenie spowoduje, że umowa ubezpieczenia nie wznowi się automatycznie na kolejne 12 miesięcy.
  Dane wypowiedzenia
  Jako Agent w imieniu Klienta rejestruję wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, która wznowiła się automatycznie na kolejne 12 miesięcy. Zgłoszenie spowoduje, że umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana z datą wprowadzoną na formularzu.
  Dane wypowiedzenia
  Wypowiadam umowę ubezpieczenia, która wznowiła się automatycznie na kolejne 12 miesięcy. Zgłoszenie spowoduje, że umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana z datą wprowadzoną na formularzu.
  Dane wypowiedzenia
  Jako Agent w imieniu Klienta rejestruję wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC po nabyciu pojazdu. Zgłoszenie spowoduje, że umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana z datą wprowadzoną na formularzu.
  Dane wypowiedzenia
  Wypowiadam umowę ubezpieczenia OC po nabyciu pojazdu. Zgłoszenie spowoduje, że umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana z datą wprowadzoną na formularzu.
  Dane wypowiedzenia
  Jako Agent w imieniu Klienta rejestruję odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC zawartej na odległość. Zgłoszenie spowoduje, że umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana z datą wprowadzoną na formularzu.
  Dane wypowiedzenia
  Składam odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC zawartej na odległość. Zgłoszenie spowoduje, że umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana z datą wprowadzoną na formularzu.
  Dane wypowiedzenia
  Dane Ubezpieczonego / Ubezpieczającego
  Dane Nabywcy
  Dane Nabywcy
  Dane Zgłaszającego
  Potwierdzam zgodność danych wpisanych do niniejszego formularza z załączonym dokumentem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC.
  Dane zgłaszającego agenta