Menu Zamknij

Wypowiedzenie umowy OC

  • 1

   Podstawowe informacje

  • 2

   Dane szczegółowe

  • 3

   Dane kontaktowe

  1/3

  Podstawowe informacje

  Ten formularz wypełniasz, gdy nie przedłużasz ubezpieczenia OC na kolejny rok (przed odnowieniem polisy). Możesz to zrobić najpóźniej dzień przed końcem trwania polisy. Dotyczy art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

  W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych, a następnie wypełnienie poniższego formularza:

  Formularz wypowiedzenia wypełniasz, gdy kupiłeś auto z polisą EUROINS i chcesz rozwiązać umowę ubezpieczenia zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

  W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych, a następnie wypełnienie poniższego formularza.

  Zarejestruj w pierwszej kolejności umowę kupna pojazdu wybierając link Kupno pojazdu, a następnie powróć na bieżący formularz.

  Możesz to zrobić jeśli Twoja polisa wznowiła się na kolejny rok, a Ty zakupiłeś OC w innym Towarzystwie.

  Dotyczy art. 28a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

  W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych, a następnie wypełnienie poniższego formularza:

  Możesz to zrobić w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy pod warunkiem, że zawarłeś umowę ubezpieczenia EUROINS przez telefon lub Internet (warunkiem jest umowa ubezpieczenia OC zawarta w trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

  Dotyczy art. 40 ust.2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827 tom1)

  W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych, a następnie wypełnienie poniższego formularza:

  Zgłaszający


  UWAGA – wypowiedzenie umowy powinno zostać zgłoszone do TU EUROINS najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania od Klienta.

  Na wskazany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie dokonania rejestracji zgłoszenia w systemie EUROINS.

  Prosimy o podanie numeru telefonu, na który możemy się z Panią/Panem skontaktować w razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym zgłoszeniem.
  Pliki do załączenia

  Załącz skan podpisanego wypowiedzenia. Wzór wypowiedzenia możesz pobrać tutaj.

  Proszę o potwierdzenie

  Wniosek o zwrot składki (opcjonalnie)

  W celu otrzymania zwrotu opłaconej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej (jeżeli zwrot jest uzasadniony), załącz poniżej skan wniosku o zwrot składki; wniosek powinien być własnoręcznie podpisany przez Ubezpieczającego i zawierać numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot składki; wzór wniosku możesz pobrać klikając tutaj.