Menu Zamknij

Zakup sprzedaż pojazdu

  • 1

   Podstawowe informacje

  • 2

   Dane szczegółowe

  • 3

   Dane kontaktowe

  1/3

  Podstawowe informacje


  Zgłaszający

  Dane sprzedającego

  Dane nabywcy

  Dane nabywcy 2

  Na wskazany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie dokonania rejestracji zgłoszenia w systemie EUROINS.

  Prosimy o podanie numeru telefonu, na który możemy się z Panią/Panem skontaktować w razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym zgłoszeniem.

  Na wskazany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie dokonania rejestracji zgłoszenia w systemie EUROINS wraz z aneksem do polisy z przepisaniem na nowego właściciela i ewentualną rekalkulacją składki.

  Prosimy o podanie numeru telefonu, na który możemy się z Panią/Panem skontaktować w razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym zgłoszeniem.

  Pliki do załączenia

  Załącz skan umowy kupna-sprzedaży pojazdu, którego dotyczy zgłoszenie. Maksymalna wielkość załącznika to 10 MB.

  Proszę o potwierdzenie