Menu Zamknij

Zakup sprzedaż pojazdu


  Zgłaszający

  Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Towarzystwo Ubezpieczeniowe powinno otrzymać informację o sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni od transakcji.

  TU EUROINS zastrzega sobie prawo dochodzenia zaległych należności od Zbywcy pojazdu za okres do daty zawiadomienia TU o sprzedaży.

  UWAGA – umowa sprzedaży pojazdu powinna zostać zgłoszona do TU EUROINS najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania jej od Klienta. TU EUROINS zastrzega sobie prawo dochodzenia zaległych należności od zbywcy pojazdu za okres do daty zawiadomienia TU o sprzedaży.
  Dane sprzedającego

  Dane nabywcy

  Dane nabywcy 2

  Na wskazany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie dokonania rejestracji zgłoszenia w systemie EUROINS.

  Prosimy o podanie numeru telefonu, na który możemy się z Panią/Panem skontaktować w razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym zgłoszeniem.

  Na wskazany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie dokonania rejestracji zgłoszenia w systemie EUROINS wraz z aneksem do polisy z przepisaniem na nowego właściciela i ewentualną rekalkulacją składki.

  Prosimy o podanie numeru telefonu, na który możemy się z Panią/Panem skontaktować w razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym zgłoszeniem.

  Pliki do załączenia

  Załącz skan umowy kupna-sprzedaży pojazdu, którego dotyczy zgłoszenie. Maksymalna wielkość załącznika to 10 MB.

  Proszę o potwierdzenie