Back to Top

Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROINSInteligentne ubezpieczenia

 

EUROINS Insurance Group (EIG) jest jedną z największych, niezależnych Grup ubezpieczeniowych działających na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej, ubezpieczającą ponad 2 miliony Klientów. 

 

W Polsce oferujemy szeroki wachlarz produktów z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych i assistance oraz wysokiej jakości obsługę zawartych umów. Pracujemy również nad wprowadzeniem nowych produktów ubezpieczeniowych w oparciu o potrzeby i oczekiwania naszych Klientów.

 

Współpracującym z nami Agentom oferujemy przyjazne i zgodne z oczekiwaniami rozwiązania ułatwiające codzienną pracę.

 

   ZDALNE przekazywanie polis

 

Produkty oferowane przez EUROINS:

Pomoc drogowa (assistance):

  +48 22 243 84 84, wybierz 1

Zgłoszenie nowej szkody:

  +48 22 243 84 84, wybierz 2

szkody@eins.pl

 

Centrum Agenta:

   Prosimy o kontakt z Agencją, która dokonała Twojej rejestracji