Menu Zamknij

O Euroins

Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROINS – Inteligentne ubezpieczenia

EUROINS Insurance Group (EIG) jest jedną z największych, niezależnych Grup ubezpieczeniowych działających na rynkach Europy Środkowej oraz Południowo Wschodniej (www.eig.bg)

Firma koncentruje się na dostarczaniu pełnej gamy produktów ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, zdrowotnych oraz na życie. Grupa EUROINS z siedzibą w Sofii prowadzi działalność na terenie 14 krajów europejskich m.in. Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Polski, Grecji, Bułgarii, Rumunii, Macedonii, Ukrainy i Gruzji.

Grupa obsługuje ponad 3 miliony Klientów, zatrudnia 3.500 pracowników, osiąga roczne przychody w wysokości 650 milionów Euro.

Na przestrzeni lat Towarzystwo zdobyło szereg nagród za działalność charytatywną.

W Polsce EUROINS koncentruje się na sprzedaży ubezpieczeń klientom indywidualnym poprzez agencyjny kanał dystrybucji. Agentem wyłącznym EUROINS jest EINS Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

EuroHold – główny właściciel Towarzystwa Ubezpieczeń EUROINS jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

INSURANCE COMPANY „EUROINS“ AD, z siedzibą w Sofii, (Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROINS spółka akcyjna prawa bułgarskiego) („EUROINS”) wykonuje na terenie Polski działalność ubezpieczeniową na zasadzie swobody świadczenia usług ubezpieczeniowych jako notyfikowany w Polsce zakład ubezpieczeń z innego Państwa Członkowskiego z siedzibą w Sofii, Bułgaria (adres: 43 Christopher Columbus blvd, 1592 Sofia), zarejestrowane w Rejestrze Spółek Handlowych pod numerem 121265113 (www.knf.gov.plNotyfikowane w Polsce zakłady ubezpieczeń państw członkowskich UE i EFTA – INSURANCE COMPANY „EUROINS“ AD).

Przedstawicielem EUROINS w Polsce do spraw roszczeń jest EINS Polska Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 543, 02–844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000865543, NIP 9512509102, REGON 387353141.