Menu Zamknij

Przesłanie duplikatu polisy do Klienta

    Formularz przeznaczony jest wyłącznie do przesłania zahasłowanego duplikatu polisy EUROINS.
    Przypominamy, EUROINS nie zawiera umów ubezpieczenia na odległość. Każda zawarta umowa ubezpieczenia EUROINS wymaga podpisu Ubezpieczającego na polisie oraz załączenia w systemie sprzedażowym skanu wszystkich stron polisy podpisanej przez Ubezpieczającego oraz Agenta zawierającego ubezpieczenie.    Proszę o potwierdzenie