Back to Top

DEMONTAŻ / wyrejestrowanie pojazdu


Ten formularz wypełniasz, gdy zezłomowałeś pojazd i chciałbyś rozwiązać umowę ubezpieczenia. Dotyczy
art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 

W celu zgłoszenia demontażu pojazdu, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych, a następnie wypełnienie poniższego formularza:

 

POLISA EUROINS


POJAZD

OSTATNI WŁAŚCICIEL

DEMONTAŻZałącz skan zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu w Wydziale KomunikacjiAby otrzymać zwrot opłaconej składki za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej załącz poniżej skan wniosku o zwrot składki; wniosek powinien być własnoręcznie podpisany i zawierać numer konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot składki; wzór wniosku możesz pobrać klikając na wzór wniosku

UWAGA! Demontaż pojazdu spowoduje ROZWIĄZANIE umowy ubezpieczenia OC z dniem demontażu pojazdu. Czy chcesz na pewno rozwiązać umowę ubezpieczenia OC? Jeśli TAK, kliknij przycisk wyślij