Back to Top

Wyrejestrowanie pojazdu

 

Ten formularz wypełniasz, gdy zezłomowałeś pojazd i chciałbyś rozwiązać umowę ubezpieczenia. Dotyczy art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 

W celu zgłoszenia wyrejestrowania pojazdu, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych, a następnie wypełnienie poniższego formularza:

 

POLISA EUROINS


POJAZDOSTATNI WŁAŚCICIEL


WYREJESTROWANIEZałącz skan zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu w Wydziale Komunikacji


Aby otrzymać zwrot opłaconej składki za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej załącz poniżej skan wniosku o zwrot składki; wniosek powinien być własnoręcznie podpisany i zawierać numer konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot składki; wzór wniosku możesz pobrać klikając na wzór wniosku)