Back to Top

 Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC po wznowieniu polisy (art. 28a)

 

Możesz to zrobić jeśli Twoja polisa wznowiła się na kolejny rok, a Ty zakupiłeś OC w innym Towarzystwie.

Dotyczy art. 28a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych, a następnie wypełnienie poniższego formularza:

POLISA EUROINS


POJAZDUBEZPIECZONY

Prosimy o podpięcie skanu wypowiedzenia OC z art. 28a podpisanego własnoręcznie przez posiadacza pojazdu. Wzór wypowiedzenia umowy OC możesz pobrać klikając tutajPodaj adres e-mail, na który zostanie wysłane:
1. potwierdzenie zarejestrowania wypowiedzenia ubezpieczenia OC w systemie EUROINS
2. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej za okres faktycznie świadczonej przez EUROINS ochrony ubezpieczeniowej do dnia złożenia wypowiedzenia z art.28aW przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa została opłacona wcześniej, aby otrzymać zwrot opłaconej składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, załącz poniżej skan wniosku o zwrot składki; wniosek powinien być własnoręcznie podpisany przez Ubezpieczającego i zawierać numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot składki; wzór wniosku możesz pobrać klikając na wzór wniosku