Back to Top

Wypowiedzenie umowy OC przez Kupującego – Firmę (art.31 ustawy)


Formularz wypowiedzenia wypełniasz, gdy kupiłeś auto z polisą EUROINS i chcesz rozwiązać umowę ubezpieczenia zgodnie z
art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych, a następnie wypełnienie poniższego formularza.

 

Zarejestruj w pierwszej kolejności umowę kupna pojazdu wybierając link Kupno pojazdu, a następnie powróć na formularz Wypowiedzenie z art 31

POLISA EUROINS

POJAZD

NABYWCA

WYPOWIEDZENIE

Załącz skan wypowiedzenia podpisanego przez Kupującego. Wzór wypowiedzenia umowy OC możesz pobrać klikając tutaj


Prosimy o podanie adresu e-mail i ewentualnie telefonu, na który możemy się z Panią/Panem skontaktować w razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym zgłoszeniem