Back to Top

Wypowiedzenie umowy OC na koniec trwania polisy (art.28 ustawy)

 

Ten formularz wypełniasz, gdy nie przedłużasz ubezpieczenia OC na kolejny rok  (przed odnowieniem polisy).  Możesz to zrobić najpóźniej dzień przed końcem trwania polisy. Dotyczy art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych, a następnie wypełnienie poniższego formularza:

POLISA EUROINS

POJAZD

UBEZPIECZONY
Prosimy o podpięcie skanu wypowiedzenia OC podpisanego własnoręcznie przez posiadacza pojazdu mechanicznego wpisanego na polisie. Wzór wypowiedzenia umowy OC możesz pobrać klikając tutaj