Back to Top

Wypowiedzenie umowy OC przez Kupującego (art.31 ustawy)

 

Ten formularz wypełniasz, gdy kupiłeś auto z polisą EUROINS.

Dotyczy art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 

W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych, a następnie wypełnienie poniższego formularza:

 

POLISA EUROINS

POJAZD

NABYWCA

WYPOWIEDZENIE

Załącz skan wypowiedzenia podpisanego przez Klienta.


Prosimy o podanie adresu e-mail i ewentualnie telefonu, na który możemy się z Panią/Panem skontaktować w razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym zgłoszeniem