Back to Top

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu na wniosek Agenta na dwóch właścicieli

UWAGA: EUROINS dokonuje rekalkulacji składki po nabyciu pojazdu

Jeśli chcesz otrzymać nie tylko potwierdzenie rejestracji umowy sprzedaży, ale również aneks z REKALKULACJĄ składki na nowego nabywcę, prosimy o wypełnienie formularza bezpośrednio przez nabywcę pojazdu


W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z
Informacją o ochronie danych osobowych.

 

DANE AGENTA EUROINS
Wypełnij co najmniej dwa pola identyfikacyjne z poniższych trzech
POLISAUMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY


NABYWCA 1
ADRESNABYWCA 2
ADRESE-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji umowy kupna-sprzedaży w systemie EUROINS (przekazane najpóźniej w ciągu 1 dnia)