Menu Zamknij

EUROINS Autocasco

Ubezpieczenie Autocasco (EUROINS AC) pokrywa koszty naprawy samochodu uszkodzonego wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych (formuła “ALL RISK”), tj. wypadków drogowych, działania żywiołów, czy też aktów wandalizmu, a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży lub w przypadku szkody całkowitej.

Dla kogo

EUROINS AC przeznaczone jest dla właścicieli lub posiadaczy samochodów osobowych.
Warunkiem zakupu ubezpieczenia jest posiadanie ubezpieczenia EUROINS OC.

Przedmiot Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia EUROINS AC jest pojazd wraz z wyposażeniem dodatkowym, zarejestrowany w Polsce.

Zakres ubezpieczenia

W ramach ubezpieczenia Autocasco, w przypadku wystąpienia szkody, EUROINS wypłaci odszkodowanie:

 • za naprawę pojazdu
 • za szkodę całkowitą w przypadku, gdy koszty naprawy pojazdu będą wyższe niż 75% wartości rynkowej pojazdu na dzień powstania szkody
 • w przypadku kradzieży pojazdu w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu aktualnej na dzień szkody lub w wysokości sumy ubezpieczenia

Umową ubezpieczenia EUROINS AC objęte są szkody powstałe na terytorium Polski oraz Europy.

Zakres ubezpieczenia jest uzależniony od wybranego wariantu ubezpieczenia:

 • Wariant Kosztorys – odszkodowanie za naprawę pojazdu zostanie wypłacone na podstawie kosztorysu sporządzonego w systemie Eurotax-Carwert, Audatex lub DAT.
 • Wariant Sieć Partnerska – EUROINS zorganizuje naprawę pojazdu w warsztacie należącym do Sieci Partnerskiej, a koszty naprawy zwróci bezpośrednio do warsztatu, który wykonał naprawę. W tym wariancie ubezpieczenia w przypadku zlecenia naprawy do jednego z warsztatów Sieci Partnerskiej zapewniony jest samochód zastępczy na okres naprawy oraz usługa dostarczenia pojazdu do warsztatu, a po wykonanej naprawie do miejsca zamieszkania kierowcy (usługa „door-to-door”). Na wykonaną naprawę udzielana jest trzyletnia gwarancja.
 • Wariant ASO – naprawa pojazdu może być zrealizowana w dowolnym warsztacie, również w takim, który posiada autoryzację danej marki. EUROINS wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur za naprawę wystawionych przez warsztat.
  W wariantach Sieć Partnerska i ASO, na wniosek Klienta istnieje również możliwość wypłaty odszkodowania na podstawie kosztorysu.

Dodatkowo:

Umowa ubezpieczenia EUROINS AC pozwala na elastyczne budowanie zakresu ochrony w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta, który dodatkowo może się zdecydować na:

 • zniesienie redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania,
 • ustalenie stałej sumy ubezpieczenia,
 • wykupienie lub wprowadzenie do umowy ubezpieczenia udziałów własnych w szkodzie,
 • ubezpieczenie pojazdu według wartości netto lub brutto.

A co najważniejsze w razie szkody zapewniamy profesjonalną obsługę i sprawny proces likwidacji szkody.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia EUROINS AUTO dla umów zawartych od 03.01.2022 r.