Back to Top

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość


Możesz to zrobić w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy pod warunkiem, że zawarłeś umowę ubezpieczenia EUROINS przez telefon lub Internet (warunkiem jest umowa ubezpieczenia OC zawarta w trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).   

Dotyczy art. 40 ust.2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827 tom1)

 

W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych, a następnie wypełnienie poniższego formularza:

POLISA EUROINS


POJAZDUBEZPIECZAJĄCY

Prosimy o podpięcie skanu odstąpienia od umowy OC zawartej na odległość podpisanego własnoręcznie przez Ubezpieczającego. Wzór wypowiedzenia umowy OC możesz pobrać klikając tutajPodaj adres e-mail, na który zostanie wysłane:
1. potwierdzenie zarejestrowania w systemie EUROINS odstąpienia od umowy ubezpieczenia OC
2. informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej za okres faktycznie świadczonej przez EUROINS ochrony ubezpieczeniowej do dnia złożenia odstąpienia od umowy OCW przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa została opłacona wcześniej, aby otrzymać zwrot opłaconej składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, załącz poniżej skan wniosku o zwrot składki; wniosek powinien być własnoręcznie podpisany przez Ubezpieczającego i zawierać numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot składki; wzór wniosku możesz pobrać klikając na wzór wniosku