Back to Top

Zgłoszenie umowy kupna pojazdu przez Nabywcę

UWAGA: EUROINS dokonuje rekalkulacji składki po nabyciu pojazdu


W przypadku gdy nabywcą jest FIRMA – przejdź na formularz kupno na firmę

W przypadku gdy nabywcą jest dwóch właścicieli – przejdź na formularz kupno na dwóch właścicieli

 

W pozostałych przypadkach wypełnij i wyślij poniższy formularz.

 

W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych.

 

POLISA EUROINSPOJAZDUMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY


NABYWCAADRES NABYWCY