Back to Top

Zgłoszenie umowy sprzedaży przez Zbywcę

W przypadku gdy nabywcą jest FIRMA – przejdź na formularz sprzedaż na firmę

W przypadku gdy nabywcą jest obcokrajowiec bez PESEL-a – przejdź na formularz sprzedaż na nierezydenta

W przypadku gdy jest 2 nowych nabywców – przejdź na formularz sprzedaż na dwóch właścicieli

 

W pozostałych przypadkach wypełnij i wyślij poniższy formularz:

 

W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych.

 

POLISA EUROINSPOJAZDUMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY


NABYWCA


ADRES NABYWCY