Back to Top

Zgłoszenie umowy kupna-sprzedaży przez Sprzedającego

W przypadku gdy nabywcą jest FIRMA – przejdź na formularz sprzedaż na Firmę

W przypadku gdy jest 2 nowych nabywców lub więcej – wyślij skan umowy na adres sprzedaz2wlascicieli@eins.pl

 

W pozostałych przypadkach wypełnij i wyślij poniższy formularz:

 

W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych.

 

POLISA EUROINSPOJAZDUMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY


NABYWCA


ADRES NABYWCY