Back to Top

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu na wniosek Agenta

UWAGA: EUROINS dokonuje rekalkulacji składki po nabyciu pojazdu

Jeśli chcesz otrzymać nie tylko potwierdzenie rejestracji umowy sprzedaży, ale również aneks z REKALKULACJĄ składki na nowego nabywcę, prosimy o wypełnienie formularza bezpośrednio przez nabywcę pojazdu


W przypadku gdy nabywcą jest FIRMA – przejdź na formularz sprzedaż na Firmę

W przypadku gdy nabywcą jest OBCOKRAJOWIEC bez PESEL-a – przejdź na formularz sprzedaż na nierezydenta

W przypadku gdy jest 2 nowych nabywców – przejdź na formularz sprzedaż na dwóch właścicieli

 

W pozostałych przypadkach wypełnij i wyślij poniższy formularz.

 

W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych.

 

 

DANE AGENTA EUROINS
Wypełnij co najmniej dwa pola identyfikacyjne z poniższych trzech
POLISAUMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY


NABYWCA
ADRES NABYWCYE-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji umowy kupna-sprzedaży w systemie EUROINS (przekazane najpóźniej w ciągu 1 dnia)Kupno / Sprzedaż pojazdu

 

Zgłoszenie umowy kupna-sprzedaży przez Sprzedającego:

Zgłoszenie umowy kupna-sprzedaży przez Kupującego: