Back to Top

Zgłoszenie kupna-sprzedaży pojazdu na wniosek Agenta

 

 

W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych, a następnie wypełnienie poniższego formularza:

 

DANE AGENTA EUROINS
Wypełnij przynajmniej dwa pola z poniższych trzech
POLISAUMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY
NABYWCA
ADRES NABYWCYE-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji umowy kupna-sprzedaży w systemie EUROINS (przekazane najpóźniej w ciągu 1 dnia)