Back to Top

Zgłoszenie kupna-sprzedaży pojazdu na wniosek Agenta


W przypadku gdy nabywcą jest FIRMA – przejdź na formularz sprzedaż na Firmę

W przypadku gdy nabywcą jest OBCOKRAJOWIEC bez PESEL-a – wyślij skan umowy na adres sprzedaznierezydent@eins.pl

W przypadku gdy jest 2 nowych nabywców lub więcej – przejdź na formularz dla dwóch właścicieli

 

W pozostałych przypadkach wypełnij i wyślij poniższy formularz.

 

W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych.

 

Jeśli chcesz otrzymać nie tylko potwierdzenie rejestracji umowy sprzedaży, ale również aneks z przepisaniem na nowego nabywcę, prosimy o wypełnienie formularza na ścieżce BEZPOŚREDNIO PRZEZ NABYWCĘ POJAZDU klikając na link  https://eins.pl/kupno-sprzedaz-pojazdu/

 

 

DANE AGENTA EUROINS
Wypełnij co najmniej dwa pola identyfikacyjne z poniższych trzech
POLISAUMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY


NABYWCA
ADRES NABYWCYE-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji umowy kupna-sprzedaży w systemie EUROINS (przekazane najpóźniej w ciągu 1 dnia)