Back to Top

Zgłoszenie kupna-sprzedaży pojazdu na wniosek Agenta

 

 

W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych, a następnie wypełnienie poniższego formularza.

 

Jeśli chcesz otrzymać nie tylko potwierdzenie rejestracji umowy sprzedaży, ale również aneks z przepisaniem na nowego nabywcę, prosimy o wypełnienie formularza na ścieżce BEZPOŚREDNIO PRZEZ NABYWCĘ POJAZDU klikając na link  https://eins.pl/kupno-sprzedaz-pojazdu/

 

 

DANE AGENTA EUROINS
Wypełnij co najmniej dwa pola identyfikacyjne z poniższych trzech
POLISAUMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY
NABYWCA
ADRES NABYWCYE-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji umowy kupna-sprzedaży w systemie EUROINS (przekazane najpóźniej w ciągu 1 dnia)