Back to Top

Zmiana danych na polisie na wniosek Agenta


W przypadku 2 lub więcej właścicieli pojazdu na polisie – zgłoś korektę na adres e-mail korektadanych@eins.pl

 

W pozostałych przypadkach wypełnij i wyślij poniższy formularz.

 

W celu zgłoszenia zmian na polisie, prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie danych osobowych.

 

DANE AGENTA EUROINS
Wypełnij co najmniej dwa pola identyfikacyjne z poniższych trzech
POLISA


Wypełnij tylko te pola, które chcesz zmienić. POLA, KTÓRE NIE ULEGAJĄ ZMIANIE POZOSTAW PUSTE

KLIENT (UBEZPIECZAJĄCY)

ADRES KLIENTA


Jeśli zmieniasz dane Ubezpieczającego, który jest jednocześnie Właścicielem, proszę uzupełnić również analogiczne dane WŁAŚCICIELA

WŁAŚCICIEL

ADRES WŁAŚCICIELAPOJAZD
Podaj mail, na który zostanie wysłany aneks do polisy z dokonaną zmianą najpóźniej w ciągu 1 dnia