Back to Top

Formularz umożliwiający zdalne przesłanie skanu polisy

 W celu przesłania skanu polisy prosimy o zapoznanie się z

Instrukcją dotyczącą zdalnego procesu przekazania polisy

Informacją o ochronie danych osobowych

a następnie wypełnienie poniższego formularza:

 


Załącz SKANY POLISY (do 4 plików)
 Podaj Klientowi HASŁO do otwarcia pliku sms-em lub przez telefon