Menu Zamknij

Współpraca

Współpraca z Agentami jest dla EUROINS priorytetem

EUROINS skupia się przede wszystkim na współpracy z Agentami. Z tego też względu na każdym etapie wspiera swoich obecnych i przyszłych przedstawicieli, zaczynając od procesu pozyskania odpowiednich zezwoleń, poprzez codzienną obsługę, a także dodatkowe szkolenia.

Aby nawiązać współpracę, należy przejść proces rejestracji Osoby Fizycznej Wykonującej Czynności Agencyjne (OFWCA). Proces ten przebiega w dwóch etapach:

  1. Przesłanie na wskazany adres email dokumentów zgłoszeniowych oraz zdanie egzaminu KNF.
  2. Oczekiwanie na rejestrację w KNF oraz nadanie dostępów do sprzedaży.

Dokumenty wymagane w procesie to:

  • formularz zgłoszeniowy (oryginał),
  • kserokopia ważnego dowodu osobistego,
  • potwierdzenie co najmniej średniego wykształcenia – kserokopia świadectwa dojrzałości lub dyplom uczelni wyższej,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu 152 h lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu na 100 pytań (po 08/2014),
  • aktualne zaświadczenie o niekaralności (KRK).

Po zdaniu egzaminu OFWCA zgłaszana jest do rejestracji w KNF. Po upływie ok. 4 tygodni nadane zostają uprawnienia do sprzedaży polis EUROINS.

Jeśli chciałbyś nawiązać z nami współpracę, skontaktuj się z nami: rekrutacja@eins.pl

Formularz kontaktowy

    Weryfikacja