Back to Top

Jeśli chcesz zawiadomić nas o zmianach dotyczących Twojej polisy, przygotuj skan dokumentu i kliknij na odpowiednią ikonę   

            Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu

  

             Wypowiedzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

 

             Zmiany na polisie (dane właścicieli / współwłaścicieli / pojazdu) w tym dotyczące cesji praw z polisy na rzecz Banku