Back to Top

Przydatne dokumenty – aby pobrać dokument należy kliknąć na odpowiednią ikonę Related image

 

OWU i akty prawne dotyczące ubezpieczeń:

         Related imageOWU Pojazdów Mechanicznych EUROINS AUTO

 

                 Wyciągi najważniejszych zapisów OWU

          Related imageKarta produktu EUROINS OC (obow. od 31/12/2018)

          Related image Karta produktu EUROINS AUTO

          Related imageUstawa o ubezpieczeniach obowiązkowych […]

          Related imageUstawa o działalności ubezpieczeniowej […]

          Related imageUstawa o rozpatrywaniu reklamacji […]

          Related imageUstawa Prawo o ruchu drogowym

Analiza potrzeb klienta:

          Related imageAnaliza potrzeb Klienta – ankieta Euroins

 

 Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym:

          Related imageWspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

 

          Related imageWspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym /

  Wypowiedzenie OC / zbycie pojazdu / cesje:

          Related image Formularz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC ppm

          Related image Formularz zawiadomienia o zbyciu pojazdu

          Related image Cesja praw z polisy – USTANOWIENIE

          Related image Cesja praw z polisy – ZNIESIENIE