Back to Top

Przydatne dokumenty – aby pobrać dokument należy kliknąć na odpowiednią ikonę Related image

 

OWU i akty prawne dotyczące ubezpieczeń:

         Related imageOWU EUROINS AUTO z 16.12.2019

 

                 Wyciągi najważniejszych zapisów OWU

          Related imageKarta produktu EUROINS OC (obow. od 31/12/2018)

          Related image Karta produktu EUROINS AUTO

 

          Related imageUstawa o ubezpieczeniach obowiązkowych […]

          Related imageUstawa o działalności ubezpieczeniowej […]

          Related imageUstawa o rozpatrywaniu reklamacji […]

          Related imageUstawa Prawo o ruchu drogowym

 Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym:

          Related imageWspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

 

          Related imageWspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym /

 Formularze zgłoszenia szkody:

          Related imageFormularz zgłoszenia szkody W POJEŹDZIE OC / AC ruch i postój

         Related imageFormular  dsfsdfsdfsd

         Related imageFormularz zgłoszenia szkody AC – kradzież pojazdu

          Related imageFormularz zgłoszenia szkody AC – kradzież części / wyposażenia

 

          Related imageFormularz zgłoszenia szkody OSOBOWEJ OC

          Related imageFormularz zgłoszenia szkody NNW

          Related imageFormularz zgłoszenia szkody BAGAŻ

 

  Wypowiedzenie OC / zbycie pojazdu / cesje/ zwrot składki:

          Related image Formularz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC ppm

          Related image Formularz zawiadomienia o zbyciu pojazdu       

  

          Related image Wniosek o zwrot składki

          Related image Cesja praw z polisy – USTANOWIENIE

          Related image Cesja praw z polisy – ZNIESIENIE