Back to Top

EUROINS Assistance – Pomoc na drodze

 

Ubezpieczenie EUROINS Assistance – Pomoc na drodze to dobrowolne ubezpieczenie zapewniające pomoc nie tylko w razie wypadku, ale także w przypadku awarii pojazdu czy kradzieży. Pomoc na drodze realizowana jest przez lidera rynku w zakresie dostarczania usług assistance.

 

Dla kogo

Ubezpieczenie skierowane jest do użytkowników pojazdów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Warunkiem zakupu ubezpieczenia jest posiadanie ubezpieczenia EUROINS OC.

 

Przedmiot ochrony

W ramach ubezpieczenia EUROINS Assistance – Pomoc na drodze, w zależności od wariantu ubezpieczenia EUROINS zorganizuje pomoc na drodze potrzebną w związku z:

·     wypadkiem,

·     kradzieżą,

·     awarią pojazdu.

 

Zakres ochrony

Zakres ubezpieczenia obejmuje pomoc na miejscu zdarzenia, a w przypadku braku możliwości naprawy, holowanie pojazdu w granicach Polski lub Europy. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia zakres kolejnych usług może obejmować: pokrycie kosztów noclegu dla kierowcy i pasażerów, transport do miejsca docelowego, pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Umowa może zostać zawarta w jednym z pięciu wariantów:

·     Podstawowym,

·     Rozszerzonym Polska,

·     Rozszerzonym Europa,

·     Maksymalnym,

·     Maksymalnym PLUS.

 

Ubezpieczenie EUROINS Assistance – Pomoc na drodze może obejmować organizację i pokrycie kosztów pomocy poniesionych w wyniku:

·     wypadku – w wariancie Podstawowym,

·     wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu – w wariantach: Rozszerzonym Polska, Rozszerzonym Europa, Maksymalnym i Maksymalnym PLUS.

 

Pomoc na drodze udzielana jest na terytorium:

·     Polski – w wariantach: Podstawowym i Rozszerzonym Polska,

·     Polski i Europy – w wariantach: Rozszerzonym Europa, Maksymalnym oraz Maksymalnym PLUS.

 

Warianty

 

Wariant Maksymalny Plus

Wariant Maksymalny

Wariant Rozszerzony Europa

Wariant Rozszerzony Polska

Wariant Podstawowy

Zdarzenie ubezpieczeniowe

Awaria, Wypadek, Kradzież

Wypadek

Zakres terytorialny

Europa

Europa

Europa

Polska

Polska

Limit interwencji

Trzy razy

Dwa razy

Dwa razy

Dwa razy

Dwa razy

Suma ubezpieczenia

50 000 PLN

25 000 PLN

10 000 PLN

10 000 PLN

5 000 PLN

Usprawnienie na miejscu

TAK

TAK

TAK

TAK

X

Holowanie

Teren RP: Awaria – 500 km 

Wypadek – Bez limitu

Europa: 500 km

Teren RP: 300 km

 Europa: 200 km

Teren RP: 200 km

 Europa: najbliższa ASO

Najbliższa ASO, 
maks. 200 km

Tylko wypadek:

najbliższa ASO maks. 100 km

Transport osób

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Samochód zastępczy

Świad-

czenia zamienne

Siedem dób, klasa porównywalna

Trzy doby, max klasa „C”

Dwie doby, max klasa „C”

Dwie doby, max klasa „C”

X

Zakwaterowanie w hotelu

Trzy doby

Trzy doby

Dwie doby

Dwie doby

X

Kontynuacja podróży

Autobus, pociąg lub samolot

Autobus, pociąg lub samolot

Autobus lub pociąg

Autobus lub pociąg

X

Parking

Pięć dób

Trzy doby

Dwie doby

Dwie doby

Jedna doba

Dowóz i montaż łańcuchów na koła

Jeden raz / 500 PLN

Jeden raz / 500 PLN

X

X

X

Zakup i dowóz odmrażaczy do zamków (tylko terenie RP)

Jeden raz / 500 PLN

X

X

X

X

Dostarczenie paliwa

1000 PLN

800 PLN

X

X

X

Odbiór naprawionego pojazdu

Autobus, pociąg lub samolot

X

X

X

X

Infolinia motoryzacyjna

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

Tłumaczenie telefoniczne

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

X

X

Tłumaczenie formularzy

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

X

X

Zorganizowanie udziału prawnika lub tłumacza

Bez limitu

X

X

X

X

  

Ważne informacje:

Informacje o zakresie ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych EUROINS AUTO.

 

Zobacz też: