Menu Zamknij

EUROINS Assistance – Organizacja naprawy pojazdu

Ubezpieczenie EUROINS Assistance – Organizacja naprawy pojazdu to dobrowolne ubezpieczenie, zapewniające pomoc w postaci organizacji naprawy pojazdu w jednym z warsztatów należących do Sieci Partnerskiej EUROINS. Pomoc realizowana jest przez lidera rynku w zakresie dostarczania usług assistance.

Dla kogo

Ubezpieczenie skierowane jest do użytkowników pojazdów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Warunkiem zakupu ubezpieczenia jest posiadanie ubezpieczenia EUROINS OC.

Przedmiot ochrony

W ramach ubezpieczenia EUROINS Assistance – Organizacja naprawy pojazdu, EUROINS organizuje naprawę pojazdu wynikającą z:

  • wypadku,
  • odzyskania pojazdu po kradzieży w stanie uszkodzonym.

Zakres ochrony

Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację naprawy w Sieci Partnerskiej, a także:

  • zapewnienie pojazdu zastępczego na czas naprawy,
  • odebranie od Ubezpieczającego pojazdu w celu dostarczenia (przejazd pojazdem) lub organizację holowania pojazdu do warsztatu,
  • dostarczenie pojazdu po naprawie do miejsca, z którego pojazd został odebrany lub odholowany do naprawy (“door-to-door”).

Dodatkowo EUROINS:

  • udzieli wstępnej informacji na temat zakresu podstawowych dokumentów dotyczących sprawcy zdarzenia, niezbędnych do zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela sprawcy szkody oraz dalszego procedowania szkody,
  • dokona weryfikacji polisy sprawcy szkody pod kątem posiadania ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (wyłącznie w przypadku towarzystw ubezpieczeń mających siedzibę na terenie RP),
  • podejmie kontakt z właściwym ubezpieczycielem, w celu zgłoszenia szkody komunikacyjnej z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Usługa polegająca na organizacji naprawy pojazdu świadczona jest na terytorium Polski. Przed przystąpieniem do naprawy Ubezpieczający informowany jest pisemnie o kosztach naprawy pojazdu.

Na naprawy wykonywane w warsztatach Sieci Partnerskiej udzielana jest trzyletnia gwarancja.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia EUROINS AUTO dla umów zawartych od 03.01.2022 r.