Back to Top

EUROINS Akumulator – Gwarancja Rozruchu

 

Ubezpieczenie EUROINS Akumulator – Gwarancja Rozruchu zapewnia świadczenie pomocy polegającej na uruchomieniu ubezpieczonego pojazdu, ze względu na rozładowanie lub uszkodzenie akumulatora rozruchowego będącego na wyposażeniu ubezpieczonego pojazdu. Pomoc realizowana jest przez lidera rynku w zakresie dostarczania usług assistance.

 

Dla kogo

Ubezpieczenie skierowane jest do użytkowników pojazdów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Warunkiem zakupu ubezpieczenia jest posiadanie ubezpieczenia EUROINS OC.

 

Zakres ochrony

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

·     organizację pomocy polegającej na uruchomieniu ubezpieczonego pojazdu,

·     pokrycie kosztów uruchomienia silnika (w tym koszty dojazdu i robocizny).

 

Usługa świadczona jest na terytorium Polski.

 

Ważne informacje:

Informacje o zakresie ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych EUROINS AUTO.

 

Zobacz też: