Menu Zamknij

Komunikat ws. decyzji rumuńskiego nadzoru finansowego

Komunikat ws. decyzji rumuńskiego nadzoru finansowego o rumuńskiej Spółce
spoza grupy ubezpieczeniowej EUROINS Polska[1]

W dniu 17 marca 2023 roku rumuński nadzór finansowy Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) wydał decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej dla Euroins Romania. W związku z tym wydarzeniem informujemy, że decyzja dotyczy odrębnej i samodzielnej firmy ubezpieczeniowej – Euroins Romania.

Nie ma ona żadnego wpływu na operacje Euroins prowadzone na polskim rynku oraz na produkty ubezpieczeniowe posiadane przez polskich klientów i na zobowiązania wobec osób poszkodowanych w Polsce.

Ochrona ubezpieczeniowa w Polsce jest zapewniana przez Euroins Bulgaria, lidera rynku ubezpieczeń majątkowych na rynku bułgarskim, który nie ma żadnych bezpośrednich powiązań kapitałowych z Euroins Rumunia. Działalność w Rumunii jest oddzielona „finansowym murem” od Euroins Bulgaria i jej operacji na rynkach europejskich, w tym także w Polsce. Euroins Bulgaria spełnia z nadmiarem wszystkie przewidziane prawem wymogi kapitałowe, a działalność ubezpieczyciela jest w pełni stabilna i rentowna. Euroins Bulgaria współpracuje także we wzorowy sposób z bułgarskim nadzorem finansowym – KFN.

Wszyscy Klienci i partnerzy Euroins w Polsce są i będą obsługiwani bez żadnych zakłóceń, na tych samych zasadach co dotychczas, z zachowaniem najwyższego standardu obsługi i likwidacji szkód.

Dodatkowo informujemy, że w celu zagwarantowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa i transparentności, składki ubezpieczeniowe oraz fundusze na odszkodowania, zapewniające pokrycie zobowiązań wobec polskich Klientów, są ulokowane w Polsce.

Euroins jest obecny na polskim rynku od ponad pięciu lat. Realizowana przez ten czas z sukcesami strategia biznesowa opiera się na dostarczaniu Klientom wysokiej jakości ochrony ubezpieczeniowej za adekwatną składkę, w połączeniu z wysoką jakością obsługi oraz budowaniu wartości dla akcjonariuszy przez generowanie stabilnego, dodatniego wyniku technicznego. Polskie operacje Euroins są rentowne, a ich organiczny wzrost jest budowany na zdrowych fundamentach.

[1] W skład Grupy EUROINS Bułgaria, nadzorowanej przez KFN Bułgaria, wchodzą spółki o oddziały operujące na następujących rynkach:
Polska,  Grecja, Macedonia Północna, Ukraina, Hiszpania, Włochy, Holandia, Gruzja.