Back to Top

Współpraca z Agentami jest dla EUROINS priorytetem

 

EUROINS skupia się przede wszystkim na współpracy z Agentami. Z tego też względu na każdym etapie wspiera swoich obecnych i przyszłych przedstawicieli, zaczynając od procesu pozyskania odpowiednich zezwoleń, poprzez codzienną obsługę, a także dodatkowe szkolenia.

Aby nawiązać współpracę, należy przejść proces rejestracji Osoby Fizycznej Wykonującej Czynności Agencyjne (OFWCA). Proces ten przebiega w dwóch etapach:

1.       Przesłanie na wskazany adres email dokumentów zgłoszeniowych oraz egzamin KNF.

2.       Oczekiwanie na rejestrację w KNF oraz nadanie dostępów do sprzedaży.

 

Dokumenty wymagane w procesie to:

·  formularz zgłoszeniowy (oryginał),

·  kserokopia ważnego dowodu osobistego,

·  potwierdzenie co najmniej średniego wykształcenia – kserokopia świadectwa dojrzałości lub dyplom uczelni wyższej,

·  zaświadczenie o odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu 152 h lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu na 100 pytań (po 08/2014)

·  aktualne zaświadczenie o niekaralności (KRK)

 

Po zdaniu egzaminu OFWCA zgłaszana jest do rejestracji w KNF. Po upływie ok. 4 tygodni nadane zostają uprawnienia do sprzedaży polis EUROINS.

 

Jeśli chciałbyś nawiązać z nami współpracę, skontaktuj się korzystając jednego z podanych poniżej kanałów kontaktu:

Adres

Napisz do nas

EINS Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 543
02-844 Warszawa

telefon

Zadzwoń do nas

+48 22 243 84 86

email

Wyślij do nas wiadomość