Back to Top


Assistance – pomoc na drodze, Assistance – Organizacja naprawy pojazdu, Akumulator – Gwarancja rozruchu, Opony

Jeśli potrzebujesz pomocy w trakcie podróży, zadzwoń +48 22 243 84 84. 

 

Usługa dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Jeśli zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową, pomoc – w ramach limitów kwotowych lub innych, zdefiniowanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych EUROINS AUTO – zostanie udzielona niezwłocznie, bez konieczności dostarczania przez Ubezpieczonego dokumentacji i bez obciążania jakimikolwiek kosztami