Back to Top

Szkody z dobrowolnego ubezpieczenia AC

 

Etap 1. Zgłoszenie szkody

 

Szkodę należy zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych (w przypadku szkód zagranicznych 7 dni roboczych), a w przypadku utraty pojazdu 2 dni roboczych od daty powzięcia informacji o zdarzeniu.

Po przyjęciu zawiadomienia oraz pobraniu zestawu danych niezbędnych w procesie likwidacji, otrzymasz numer szkody, na który należy każdorazowo powołać się w przypadku kontaktu z EUROINS.

Zostaniesz również poinformowany o dokumentach niezbędnych do zakończenia postępowania likwidacyjnego.

 

 

Etap 2. Ocena rozmiaru szkody

 

 

Najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu szkody, skontaktuje się z Tobą rzeczoznawca, aby uzgodnić termin i miejsce oględzin uszkodzonego pojazdu (mienia).

W trakcie oględzin pojazdu uzupełnij i podpisz formularz zgłoszenia szkody oraz przedstaw rzeczoznawcy wszelkie dokumenty, o które zostaniesz poproszony. Rzeczoznawca po wykonaniu fotografii dokumentacji przekaże ją do EUROINS – wówczas nie będzie konieczności ponownego ich przesyłania przez Ciebie.

 

 

Etap 3. Ustalenie wysokości odszkodowania

 

 

W przeciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia oględzin, otrzymasz kosztorys ofertowy, wykonany z wykorzystaniem jednego z systemów eksperckich uznanych na rynku motoryzacyjnym (Uwaga! Kosztorys ofertowy jako dokument dostępny na początkowym etapie likwidacji, nie jest decyzją o przyznaniu odszkodowania, a jedynie dokumentem potwierdzającym wysokość poniesionej szkody).

 

 

Etap 4. Decyzja i wypłata odszkodowania

 

 

W przypadku akceptacji kwoty z kosztorysu ofertowego, odszkodowanie zostanie wypłacone niezwłocznie po ustaleniu odpowiedzialności EUROINS za zdarzenie oraz przekazaniu dyspozycji w sprawie wypłaty odszkodowania od wszystkich współwłaścicieli pojazdu (mienia), jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty przyjęcia zawiadomienia o szkodzie.

Decyzja zostanie wysłana kanałem komunikacji wskazanym przez Ciebie w trakcie zgłoszenia szkody.

Wypłata kwoty wynikającej z kosztorysu ofertowego kończy likwidację w przypadku wariantu Kosztorys.

 

Naprawa w warsztacie

 

Jeśli posiadasz wariant Sieć Partnerska lub ASO i nie jesteś zainteresowany usunięciem skutków zdarzenia w ramach kwoty z kosztorysu ofertowego we własnym zakresie, a preferujesz bezgotówkową naprawę pojazdu, zgłoś swoją preferencje do EUROINS, a my zaproponujemy pomoc w organizacji naprawy  jednym  ze sprawdzonych warsztatów należących do Sieci Partnerskiej współpracującej z EUROINS.

 

Jeśli wykupiłeś polisę w wariancie ASO, możesz również zlecić naprawę dowolnemu, wybranemu przez Ciebie warsztatowi, także autoryzowanemu, jednak w tym przypadku zakres i koszty naprawy, wynikające np. z kosztorysu przedwykonawczego sporządzonego przez wybrany warsztat, należy uzgodnić z EUROINS przed rozpoczęciem naprawy.