Back to Top

Szkody z dobrowolnego ubezpieczenia NNW

 

Szkodę należy zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty wypadku. Jeśli z pewnych przyczyn zawiadomienie EUROINS o zdarzeniu nie jest możliwe, należy tego dokonać najpóźniej w ciągu 14 dni od ustąpienia tych przyczyn.

 

Po przyjęciu zawiadomienia oraz pobraniu zestawu danych niezbędnych w procesie likwidacji, otrzymasz numer szkody, na który należy każdorazowo powołać się w przypadku kontaktu z EUROINS.

Zostaniesz również poinformowany o dokumentach niezbędnych do zakończenia postępowania likwidacyjnego.

 

Wysokość roszczenia jest ustalana w oparciu o dane polisowe, w tym wysokość sumy ubezpieczenia oraz % uszczerbku zdrowia, jaki wynika z dokumentacji medycznej lub innej.

 

Świadczenie zostanie wypłacone niezwłocznie po ustaleniu odpowiedzialności EUROINS za zdarzenie oraz przekazaniu dyspozycji w sprawie wypłaty odszkodowania od Uprawnionego i/lub Uprawnionych, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty przyjęcia zawiadomienia o szkodzie.

 

Decyzja zostanie wysłana kanałem komunikacji wskazanym w trakcie zgłoszenia szkody