Back to Top

Wyciągi najistotniejszych zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych EUROINS AUTO:

          Related imageWyciąg z OWU EUROINS AUTO – Assistance Podstawowy

          Related imageWyciąg z OWU EUROINS AUTO – Assistance Rozszerzony POLSKA

          Related imageWyciąg z OWU EUROINS AUTO – Assistance Rozszerzony EUROPA

          Related imageWyciąg z OWU EUROINS AUTO – Assistance Maksymalny

          Related imageWyciąg z OWU EUROINS AUTO – Assistance Maksymalny PLUS

          Related image Wyciąg z OWU EUROINS AUTO – Organizacja Naprawy Pojazdu

          Related imageWyciąg z OWU EUROINS AUTO – Opony

          Related imageWyciąg z OWU EUROINS AUTO – Akumulator – gwarancja rozruchu

          Related imageWyciąg z OWU EUROINS AUTO – Autocasco

          Related imageWyciąg z OWU EUROINS AUTO – Bagaż

          Related imageWyciąg z OWU EUROINS AUTO – Generalne wyłączenia odpowiedzialności